Do pobrania
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie (tekst Statutu)

Regulaminy Wewnętrzne Spółdzielni

Regulaminy w zakresie spraw członkowsko-mieszkaniowych Do pobrania
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia S.M. "KORMORAN" w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin przyjmowania w poczet członków S.M. "KORMORAN" w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w S.M. "KORMORAN" w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin rozliczania kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i rozliczeń z tego tytułu (tekst regulaminu)
Regulaminy w zakresie użytkowania lokali Do pobrania
Regulamin rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za korzystanie z lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „KORMORAN”w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w S.M. „KORMORAN” w Olsztynie (tekst regulaminu)
Załącznik Nr 1 do Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w SM „Kormoran” w Olsztynie (załącznik nr 1)
Załącznik Nr 2 do Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w SM „Kormoran” w Olsztynie (załącznik nr 2)
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w SM „Kormoran” w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców w zasobach S.M. "KORMORAN" w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale (tekst regulaminu)
Regulamin tworzenia wykorzystywania funduszu na remonty w Spółdzielni Mieszkaniowej „KORMORAN” w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w S.M. „KORMORAN”w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin korzystania z miejsc postojowych na parkingach wielostanowiskowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "KORMORAN" (tekst regulaminu)