Do pobrania
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „KORMORAN" w Olsztynie (tekst Statutu)

Regulaminy Wewnętrzne Spółdzielni

Regulaminy w zakresie spraw członkowsko-mieszkaniowych Do pobrania
Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM „KORMORAN" w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin przyjmowania członków oraz zasad postępowania w sprawach powstania, ustania i utraty członkostwa w SM „KORMORAN" w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w SM „KORMORAN" w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin rozliczania kosztów budowy mieszkań, ustalania wysokości wkładów i rozliczeń z tego tytułu (tekst regulaminu)
Regulaminy w zakresie użytkowania lokali Do pobrania
Regulamin rozliczania kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi oraz ustalania wysokości opłat za korzystanie z lokali w zasobach SM „KORMORAN” w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin rozliczeń kosztów ciepła, dostarczanego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w SM „KORMORAN” w Olsztynie (tekst regulaminu na stronie IOK)
Załącznik Nr 1 do Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w SM „Kormoran” w Olsztynie (tekst załącznika na stronie IOK)
Załącznik Nr 2 do Regulaminu rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do mieszkań na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody w SM „Kormoran” w Olsztynie (tekst załącznika na stronie IOK)
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w SM „Kormoran” w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin rozliczania kosztów gospodarki odpadami komunalnymi w SM „Kormoran” w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin używania lokali oraz porządku domowego i współżycia mieszkańców w zasobach SM „KORMORAN" w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin określający obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasady rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale (tekst regulaminu)
Regulamin tworzenia wykorzystywania funduszu na remonty w SM „KORMORAN” w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w SM „KORMORAN” w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin w sprawie zasad i trybu przeprowadzania przetargów w SM „KORMORAN" w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin korzystania z miejsc postojowych na parkingach wielostanowiskowych w SM „KORMORAN" w Olsztynie (tekst regulaminu)
Regulamin w sprawie zasad korzystania z placów zabaw w SM „KORMORAN" w Olsztynie (tekst regulaminu)
Załącznik nr 1 do regulaminu w sprawie zasad korzystania z placów zabaw (załącznik nr 1)