Ważne telefony

Pogotowie ratunkowe 999 Straż pożarna 998 Policja 997
Pogotowie gazowe 992 Pogotowie energetyczne 991 Pogotowie MPEC 993
Pogotowie techniczne NOWAK24 516-233-220 Pogotowie dźwigowe 192 82
Straż Miejska 986, 512 388 693 Dzielnicowy 89 522-36-00, 697 880 113
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994, 89 532-79-01(38)
Awarie kotłowni w budynkach przy ul. Grota Roweckiego 2, 4, 6, 8
Serwis Nosowicz (całodobowo) 89 523-84-74
Awarie sieci domofonowej WIT-CZAR 89 542-40-57
Wywóz gruzu i odpadów budowlanych REMONDIS 89 544-98-44
Wywóz gruzu i odpadów budowlanych KOMA 508 508 220