Sprzedaż mieszkania - nowe osiedle Dywity, ul. Warmińska,
spokojne i piękne otoczenie, zapraszamy.
(pełny tekst ogłoszenia)

U W A G A:

Informujemy, że od dnia 1 czerwca 2020r. (poniedziałek) biura Spółdzielni Mieszkaniowej „Kormoran” w Olsztynie zostaną otwarte dla interesantów.

Umożliwi to bezpośrednią realizację spraw przez mieszkańców.
Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad: osoba wchodząca do biura musi posiadać maseczkę ochronną, rękawiczki, a także należy zachować 2m odległość między osobami przebywającymi w budynku.

Sprawy pilne i awarie można zgłaszać telefonicznie tel. 89/541-19-44 lub drogą mailową pod adresem dzialadministracji@smkormoran.olsztyn.pl

UWAGA - KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA OLSZTYNA W SPRAWIE SEGREGACJI ODPADÓW
(pełny tekst)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(pełny tekst)

UWAGA - trwa budowa kolejnych dwóch budynków na Osiedlu Dywity - są jeszcze WOLNE mieszkania.

W związku z powyższym Spółdzielnia rozpoczyna nabór chętnych w celu rezerwacji mieszkań o statusie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w budynkach nr "5" i "6" przy ul. Warmińskiej w Dywitach.

Kontakt tel. (89) 541-80-00 - Dział Członkowsko-Mieszkaniowy lub osobisty w siedzibie Spółdzielni przy ul. Okulickiego 5 w Olsztynie (pokój nr 2).

(Film "Osiedle Dywity z lotu ptaka")

Tabele z planami mieszkań i statusem - wolne / zarezerwowane

Zapraszamy do działu Galerie - można obserwować postęp prac."

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORMORAN" w Olsztynie od 24 marca 1987r. prowadzi działalność na rzecz swoich mieszkańców. Wypracowany dorobek materialny i społeczny jest niewątpliwie powodem do dumy, co osiągnięto wspólnymi siłami. Należy podkreślić, że motorem tych sukcesów byli i są zwykli członkowie spółdzielni, których sugestie, zdecydowanie i zaangażowanie przyczyniło się do zapewnienia przyjaznych i bezpiecznych warunków zamieszkiwania w jej zasobach.