Spółdzielnia na dzień 31.12.2023 roku posiadała nieruchomości o powierzchni zasobów ogółem 100.729,83 m2, w tym:

- lokali mieszkalnych

92.366,85 m2

- lokali użytkowych

  2.228,02 m2

- garaży

  6.134,96 m2

W spółdzielczych budynkach mieszkalnych znajdowało się 1.688 mieszkań o następującej strukturze własnościowej:

Liczba mieszkań

Udział %

Tytuł prawny

Łączna powierzchnia użytkowa

186 mieszkań

11,01 %

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

8.347,53 m2

663 mieszkania

39,28 %

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

37.285,38 m2

833 mieszkania

49,35 %

z odrębną własnością lokalu

46.419,64 m2

3 mieszkania

0,18 %

najem lokalu

181,38 m2

3 mieszkania

0,18 %

bez tytułu prawnego do lokalu

132,92 m2

w tym :

1 lokal

zajmowany przez osobę wykluczoną z członkostwa

60,10 m2

1 lokal

z ekspektatywą odrębnej własności lokalu

34,50 m2

1 lokal

z tytułu wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

38,32 m2

Spółdzielnia na dzień 31.12.2023 roku posiadała:

287 garaży o łacznej powierzchni użytkowej 6.134,96 m2, w tym:

        116 garaży z odrębną własnością - 40,42%

        169 garaży ze spółdzielczym własnościowym prawem - 58,88%

        2 garaże bez tytułu prawnego - 0,70%

30 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 2.228,02 m2, w tym:

       15 lokali z odrębną własnością - 50,00%

       11 lokali ze spółdzielczym własnościowym prawem - 36,67%

       4 lokale pozostałe stanowiły majątek Spółdzielni - 13,33%