Lokatorzy, którzy chcą korzystać z serwisu, muszą zgłosić się do biura Spółdzielni po login użytkownika oraz hasło pierwszego dostępu, które należy zmienić po zalogowaniu.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Login i hasło mogą otrzymać tylko osoby uprawnione (tzn. posiadające tytuł prawny do lokalu). Po login i hasło należy zgłosić się do pokoju nr 6.

Przejście na stronę Internetowej Obsługi Lokatorów

UWAGA - dla osób korzytających z serwisu, jeżeli dane wyświetalne w serwisie nie są aktualne należy wyczyścić pamięć podręczną przeglądarki. Tutaj jest podany link do strony z opisem czyszczenia pamięci podręcznej popularnych przeglądarek.