SKŁAD RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KORMORAN" W OLSZTYNIE

Kadencja 3-letnia: od 24 czerwca 2024 roku do czerwca 2027 roku


1. Sztomberski Andrzej - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Kocenko Piotr - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Szostek Mariusz - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Rydzewska Maria - Członek Rady Nadzorczej - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
5. Goljat Wojciech - Członek Rady Nadzorczej - Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
6. Przybylski Piotr - Członek Rady Nadzorczej - Sekretarz Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
7. Kostecki Henryk - Członek Rady Nadzorczej