SKŁAD RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KORMORAN" W OLSZTYNIE

wybrany na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w dniu 18 maja 2018 roku, na 3-letnią kadencję, tj. od 18 maja 2018 roku do 18 maja 2021 roku.


1. Goljat Wojciech- Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Makarewicz Krzysztof- Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Przybylski Marian- Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Kolasa Jan- Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
5. Kieda Tadeusz- Członek Rady Nadzorczej - Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
6. Dziedzina Stanisław- Członek Rady Nadzorczej - Sekretarz Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
7. Orzoł Józef- Członek Rady Nadzorczej


UWAGA !
Członkowie Rady Nadzorczej przyjmują spółdzielców w sprawach członkowskich w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (oprócz świąt) w biurze Spółdzielni przy ul. Okulickiego 5, w godzinach: od 16.00 do 17.00