SKŁAD RADY NADZORCZEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KORMORAN" W OLSZTYNIE

wybrany na Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni na 3-letnią kadencję,
tj. od 24 września 2021 roku do czerwca 2024 roku.


1. Matusiewicz Piotr - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Kocenko Piotr - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Przybylski Marian - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Rydzewska Maria - Członek Rady Nadzorczej - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
5. Szostek Mariusz - Członek Rady Nadzorczej - Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
6. Kostecki Henryk - Członek Rady Nadzorczej - Sekretarz Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej
7. Przybylski Piotr - Członek Rady Nadzorczej