Druki dla członków spółdzielni Do pobrania
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nowych właścieli mieszkań (pobierz formularz)
Druk - podanie/zmiana adresu do korespondecji (pobierz formularz)
Druk - wniosek o zmianę zaliczek (pobierz formularz)
Protokół Zdawczo - Odbiorczy (pobierz formularz)
Druki dla członków spółdzielni Osiedle Dywity Do pobrania
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (pobierz formularz)
Wniosek o zmianę wysokości zaliczek (pobierz formularz)
Protokół Zdawczo - Odbiorczy (pobierz formularz)
Druki dla wspólnot mieszkaniowych Do pobrania
Wspólnoty, druk dotyczy: adresu do korespondecji, normy na wodę i deklaracji ilości osób zamieszkujących (pobierz formularz)
Protokół Zdawczo - Odbiorczy (pobierz formularz)
Program do rozpakowania dokumentów Link do strony
Strona, z której można pobrać progam do rozpakowania dokumentów (pobierz program)