SCHEMAT ORGANIZACYJNY

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "KORMORAN" W OLSZTYNIE

WALNE ZGROMADZENIE
RADA NADZORCZA
ZARZĄD
Zastępca Prezesa
ds. Technicznych
Prezes Zarządu Zastępca Prezesa
ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy
Dział ds. Administracyjno-Technicznych Dział Członkowsko-Samorządowy i Spraw Pracowniczych Dział Ekonomiczno-Księgowy
Sekcja Inwestycyjno-Techniczna Samodzielne Stanowisko
ds.Administracyjno-Gospodarczych
Sekcja Rozliczeń i Analiz Gospodarki Nieruchomościami
Sekcja Obsługi Nieruchomości Zleconych Obsługa Prawna Obsługa Informatyczna
Sekcja Konserwacyjno-Remontowa BHP i Obrona Cywilna
Sekcja Utrzymania Czystości i Porządku Inspektor Ochrony danych