ZAWIADOMIENIE O WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kormoran” w Olsztynie, działając na podstawie § 101 ust. 1 Statutu Spółdzielni, zwołuje Walne Zgromadzenie Członków SM „Kormoran” w Olsztynie, które odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku w Osiedlowym Klubie Kultury „AKANT” przy ul. Kanta 11 w Olsztynie o godz. 17:00.

(szczegóły Zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu)

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORMORAN" w Olsztynie od 24 marca 1987r. prowadzi działalność na rzecz swoich mieszkańców. Wypracowany dorobek materialny i społeczny jest niewątpliwie powodem do dumy, co osiągnięto wspólnymi siłami. Należy podkreślić, że motorem tych sukcesów byli i są zwykli członkowie spółdzielni, których sugestie, zdecydowanie i zaangażowanie przyczyniło się do zapewnienia przyjaznych i bezpiecznych warunków zamieszkiwania w jej zasobach.