Zagospodarowanie terenu - budynki nr 3 i 4

Plac zabaw

Budynek nr 3, gotowa elewacja

Budynek nr 4, zamieszkany

Docieplanie budynku nr 3

Prace przy budynku nr 3 i budynek nr 4 oddany do użytku

Budynek nr 4 oddany do użytku

Prace przy budynku nr 3, w tle gotowy budynek nr 4

Elewacja budynku nr 4 i prace przy fundamentach budynku nr 3

Widok z okna

Prace przy dachu i przygotowanie do wykonania elewacji

Prace przy III piętrze i otoczenie osiedla

Prace przy ścianach I piętra

Budowa miejsc postojowych i drogi dojazdowej

Prace przy ścianach parteru

Ściany piwnic

Zbrojenie fundamentów

Wykopy pod fundamenty

Prace ziemne w Dywitach - przygotowanie terenu

powrót