OGŁOSZENIA I PRZETARGI

Przetargi: Do pobrania
brak ogłoszeń o przetargach
Ogłoszenia: Do pobrania
brak ogłoszeń
Przetargi rozstrzygnięte:
2020-03-13
Do realizacji zamówienia pn. ,,Inwestycje OZE w SM ,,Kormoran” w Olsztynie” została wybrana, decyzją komisji przetargowej z dnia 13.03.2020r, oferta firmy ELEMER Usługi Elektryczne Mateusz Rutkowski z siedzibą w Niechłoninie 114.
2019-01-15
Przetarg nieograniczony na remont klatek ul. GROTA ROWECKIEGO 2 i ul. SUCHARSKIEGO 7 – przeprowadzono w dniach 07.01.2019r - 14.01.2019r.
Wpłynęły 3 oferty.
a) do realizacji remontu klatek ul. GROTA ROWECKIEGO 2 przyjęto ofertę Przedsiębiorstwa Wielobranżowego BUD-MAX Jan Jaworski Olsztyn i podpisano Umowę Nr 1/M/2019 z dnia 23.01.2019r;
b) do remontu klatek schodowych w budynku ul. SUCHARSKIEGO 7 nie wybrano wykonawcy,
Zdecydowano o ogłoszeniu ponownego przetargu w II-III kw.br.