Spółdzielnia na dzień 31.12.2021 roku posiadała nieruchomości o powierzchni zasobów ogółem 97.861,37 m2, w tym:

- lokali mieszkalnych

89.520,65 m2

- lokali użytkowych

  2.205,76 m2

- garaży

  6.134,96 m2

W spółdzielczych budynkach mieszkalnych znajdowało się 1.620 mieszkań o następującej strukturze własnościowej:

Liczba mieszkań

Udział %

Tytuł prawny

Łączna powierzchnia użytkowa

146 mieszkań

9,01 %

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

6.786,74 m2

683 mieszkania

42,16 %

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

38.369,98 m2

784 mieszkania

48,40 %

z odrębną własnością lokalu

44.005,54 m2

3 mieszkania

0,18 %

najem lokalu

181,38 m2

4 mieszkania

0,25 %

bez tytułu prawnego do lokalu

177,01 m2

w tym :

1 lokal

zajmowany przez osobę wykluczoną z członkostwa

60,10 m2

1 lokal

z ekspektatywą odrębnej własności lokalu

34,50 m2

2 lokale

z tytułu wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

82,41 m2

Spółdzielnia na dzień 31.12.2021 roku posiadała:

287 garaży o łacznej powierzchni użytkowej 6.134,96 m2, w tym:

        111 garaży z odrębną własnością - 38,68%

        173 garaże ze spółdzielczym własnościowym prawem - 60,28%

        3 garaże bez tytułu prawnego - 1,04%

32 lokale użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 2.205,76 m2, w tym:

       16 lokali z odrębną własnością - 50,00%

       11 lokali ze spółdzielczym własnościowym prawem - 34,38%

       5 lokali pozostałych stanowiło majątek Spółdzielni - 15,62%