Spółdzielnia na dzień 31.12.2018 roku posiadała nieruchomości o powierzchni zasobów ogółem 97.043,75 m2, w tym:

- lokali mieszkalnych

88.865,23 m2

- lokali użytkowych

  2.043,56 m2

- garaży

  6.134,96 m2

W spółdzielczych budynkach mieszkalnych znajdowało się 1.596 mieszkań o następującej strukturze własnościowej:

Liczba mieszkań

Udział %

Tytuł prawny

Łączna powierzchnia użytkowa

179 mieszkań

11,22 %

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

9.300,07 m2

707 mieszkań

44,30 %

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

39.887,59 m2

702 mieszkania

43,98 %

z odrębną własnością lokalu

34.548,71 m2

3 mieszkania

0,19 %

najem lokalu

181,38 m2

5 mieszkań

0,31 %

bez tytułu prawnego do lokalu

222,10 m2

w tym :

2 lokale

zajmowanych przez osoby wykluczone z członkostwa

120,20 m2

3 lokale

z ekspektatywą odrębnej własności lokalu

101,90 m2

Spółdzielnia na dzień 31.12.2018 roku posiadała:

287 garaży o łacznej powierzchni użytkowej 6.134,96 m2, w tym:

        104 garaże z odrębną własnością - 36,24%

        180 garaży ze spółdzielczym własnościowym prawem - 62,72%

        3 garaże bez tytułu prawnego - 1,04%

31 lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 2.043,56 m2, w tym:

       11 lokali z odrębną własnością - 35,48%

       13 lokali ze spółdzielczym własnościowym prawem - 41,94%

       7 lokali pozostałych stanowiło majątek Spółdzielni - 22,58%