Prace przy ścianach parteru

Strop nad piwnicą

Ściany piwnic

Ławy fundamentowe

Prace przy wykopie pod fundamenty

powrót