Link do strony Internetowej Obsługi Lokatorów.

Internetowa Obsługa Lokatorów obejmuje również mieszkańców wspólnot zarządzanych przez Spółdzielnię.

15 listopada 2011r. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kormoran" w Olsztynie uruchomiła internetowy serwis obsługi lokatora.

Lokatorzy korzystajacy z serwisu internetowego mogą zapoznać się z informacjami dotyczącymi lokali, tj.:

- saldo opłat czynszowych;

- saldo spłaty rat kredytu mieszkaniowego /normatyw/;

- odczyty wodomierzy;

Lokatorzy, którzy chcą korzystać z serwisu, muszą zgłosić sie do biura Spółdzielni po login użytkownika oraz hasło. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu tożsamości.

Login i hasło mogą otrzymać tylko osoby uprawnione (tzn. posiadające tytuł prawny do lokalu). Po login i hasło należy zgłosić się do pokoju nr 6 (dotyczy mieszkańców Spółdzielni) lub do pokoju nr 1 (dotyczy mieszkańców wspólnot).

 

Przejście na stronę Internetowej Obsługi Lokatorów

 

UWAGA - dla osób korzytających z serwisu, jeżeli dane wyświetalne w serwisie nie są aktualne należy wyczyść pamięć podręczną przeglądarki. Tutaj jest podany link do strony z opisem czyszczenia pamięci podręcznej popularnych przeglądarek.


Strona zoptymalizowana do rozdzielczości 1280-1024