"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt dofinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz Budżetu Państwa

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

Tytuł projektu:

Modernizacja budynków wielorodzinnych na Osiedlu

Generałów w Olsztynie będących w zasobach Spółdzielni

Mieszkaniowej Kormoran.

Całkowita wartość projektu:

1 098 447,87 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa:

541 105,93 zł

Beneficjent:

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Kormoran" w Olsztynie

Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORMORAM"

w Olsztynie

10-693 Olsztyn ul. gen. L. Okulickiego 5

www.smkormoran.olsztyn.pl


Strona zoptymalizowana do rozdzielczoci 1280-1024