OFERTA NA ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kormoran” w Olsztynie z siedzibą przy ul. gen. L. Okulickiego 5 w Olsztynie ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę na kompleksową usługę administrowania nieruchomością wspólną.

Spółdzielnia prowadzi swoją działalność od ponad 25 lat, a usługi administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i lokalowymi świadczy od 2006 roku. Na chwilę obecną posiada w administrowaniu 68 budynków wielolokalowach, zarówno spośród zasobów własnych jak i zleconych, o łącznej powierzchni użytkowej przeszło 118 tys. m2 (mieszkania, lokale usługowe, garaże oraz garaże wielostanowiskowe). Gros administrowanych nieruchomości usytuowanych jest w obrębie Osiedla Generałów w Olsztynie.

Zarządzanie nieruchomościami Spółdzielnia prowadzi w oparciu o licencję zawodową zarządcy nieruchomości, mgr inż. Andrzeja Sztomberskiego (nr licencji 2288). Spółdzielnia zatrudnia wykwalifikowaną kadrę pracowniczą w zakresie gospodarki nieruchomościami, nadzoru budowlanego, finansowo-księgowym oraz rozliczeń i analiz, co w pełni zaspokaja obsługę w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami. Ponadto w ramach struktury posiada własną sekcję konserwacyjno-remontową oraz sekcję utrzymania czystości i porządku.

Na pełny zakres oferowanej Państwu przez Spółdzielnię usługi administrowania nieruchomością składają się:

1.  Prowadzenie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.  Koordynacja czynności związanych z zawiązaniem wspólnoty mieszkaniowej (budynki developerskie), nadanie nr REGON i NIP oraz otwarcie rachunku bankowego.

3.  Zabezpieczenie w imieniu i na rzecz wspólnoty dostaw i usług (dostaw energii elektrycznej, wody i odprowadzenie ścieków, energii cieplnej lub gazu, wywozu nieczystości, pogotowia technicznego, utrzymania porządku, czystości i pielęgnacji zieleni oraz innych specjalistycznych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości.

4.  Prowadzenie dla nieruchomości dokumentacji finansowej, księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zarządzanie środkami finansowymi wspólnoty, realizacja płatności zobowiązań wobec dostawców i usługodawców, obsługa konta bankowego wspólnoty.

5.  Wykonywanie comiesięcznych sprawozdań finansowych i dodatkowych analiz.

6.  Zapewnienie ubezpieczenia nieruchomości wspólnej w wymaganym zakresie na korzystnych warunkach przez specjalistę brokera.

7.  Prowadzenie windykacji należności od właścicieli zalegających z opłatami oraz od kontrahentów.

8.  Zapewnienie w ramach umowy obsługi radcy prawnego we wszystkich sprawach dotyczących wspólnoty.

9.  Prowadzenie budynków wspólnoty zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane, prowadzenie książki obiektu budowlanego, przeprowadzanie okresowych kontroli budynków i instalacji nakazanych prawem.

10.  Wykonywanie rozliczeń mediów wraz z odczytami.

11.  Zapewnienie własnej sali konferencyjnej na zebrania.

12.  Zapewnienie bezpłatnej w ramach umowy obsługi konserwatorskiej.

13.  Zapewnienie właścicielom we wspólnocie dostępu do internetowej obsługi lokatorów zawierającej bieżące informacje o rozliczeniach.

 

Szczegółowe warunki w zakresie administrowania nieruchomością wspólną określi umowa o administrowanie nieruchomością wspólną

 

 

Z poważaniem.

 Zarząd Spółdzielni S.M. „Kormoran” w Olsztynie

Dane kontaktowe:

10-693 Olsztyn, ul. Gen. L. Okulickiego 5

tel. (89) 541 28 73 wew. 39, fax (89) 541 66 85

E-mail: wspolnoty@smkormoran.olsztyn.pl


Strona zoptymalizowana do rozdzielczości 1024-768