OGŁOSZENIA I PRZETARGI


Przetargi:

Przetarg nieograniczony na:

● REMONT ELEWACJI wraz z robotami towarzyszącymi budynków mieszkalnych przy
ul. mjr H. Sucharskiego 5; 8; 10 w Olsztynie
(szczegóły ogłoszenia o przetargu)Przetarg nieograniczony na wykonanie w ramach Generalnego Wykonawstwa
● budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 5 wraz z infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną i towarzyszącym zagospodarowaniem terenu
– II ETAP realizacji osiedla mieszkaniowego w Dywitach na działce nr 759/34 oraz działce nr 759/36 – obręb 5 Dywity;

oraz
● budynku mieszkalnego wielorodzinnego Nr 6 wraz z infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną i towarzyszącym zagospodarowaniem terenu
– III ETAP realizacji osiedla mieszkaniowego w Dywitach na działce nr 759/33 oraz działce nr 759/36 – obręb 5 Dywity.
(szczegóły ogłoszenia o przetargu)

Ogłoszenie:

● Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kormoran” w Olsztynie, ul. Okulickiego 5, informuje,
że posiada do wynajęcia lokal usługowy na działalność nieuciążliwą:
- ul. Okulickiego 5 w Olsztynie - parter, powierzchnia użytkowa 10,00 m2

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Administracji i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Okulickiego 4 lub pod nr telefonu 89 543 89 55. (zdjęcia lokalu)


Przetargi rozstrzygnięte

Strona zoptymalizowana do rozdzielczości 1280-1024